Nightclub L' amour

Über uns

Besuchen Sie uns in gemütlicher Atmosphäre zum Erholen, Entspannen, Feiern … 

                                                                                                                Herzlich Willkommen.                                                                                                               Wir wünschen allen ein schönes schönes erfolgreiches neues Jahr 2021.

                                                                                                             Sehr verehrte Kundschaft.                                                                                                                                   Leider ist unser Club (Bar & Nachtleben) vom 02.11.2020. bis voraussichtlich 31.01.2021 wegen Behördlicher Anordnung Corona Look Down geschlossen. Sobald wir wieder öffnen können werden wir es hier Bekannt geben.  

                  Kontakt & Info: Mobil: +49 (0) 172 / 82 87 3 3 8 ./.  E-Mail: nightclublamour@gmail.com 

                       Bis dahin bleibt bitte Gesund.  Euer Team Night Club L‘ amour.      

        Stand vom 05.01.2021.

NEU: Stark angetrunkene Personen haben ab sofort keinen Zutritt mehr. Aus gegebenem Anlass bekommen Personen die sehr stark Alkoholisiert sind keinen Zutritt mehr. Des weiteren auch nicht Personen die laut Pöbelnd – Randalierend und beleidigend Zugang wünschen. 
 Team Night Club L‘ amour 
Wo ist meine Prinzessin. ?

Wo ist meine Prinzessin die ich auf Händen tragen darf ? Eine süße Partnerin für eine gemeinsame Zukunft. Heirat nicht ausgeschlossen. Ich (Geoutet) suche eine Frau die weder auf den Mund noch auf den Kopf gefallen ist, die auch mal gerne Grenzen überschreitet, absolut Ehrlich. Selbstbewusst, Treu & Romantisch ist. Die einen Freund-Geliebten-Kumpel-und Partner/in sucht. Du solltest Dich ebenso wie ich nach harmonischer Zweisamkeit sehnen und allem Schönen aufgeschlossen sein. Bin eher der ruhigere Part und wünsche mir eine Sie die Feminin genug ist um auch im täglichen Alltag ihr Leben lebt und genießt. Wenn du zwischen 35 und 55 J jung bist, schlank und dir Ehrlichkeit, Treue – Akzeptanz auf Augenhöhe keine Fremdwörter sind, dann melde dich bitte. Bin Ortsgebunden und Finanziell unabhängig. Alle Einzelheiten möchte ich jedoch in einem persönlichen Gespräch erörtern. Ein neutrales kennen lernen ist möglich. Und bitte, ich möchte bei Kontaktaufnahme ein Foto von dir sehen, du liebe Unbekannte siehst mich hier ja auch. Zum Versteck spielen ist mir meine Zeit zu schade. Mit mir kann man in der Nacht eine Pizza backen, spazieren gehen oder Gesetzlich erlaubte Dummheiten machen. Finde es einfach selbst raus.  Der Weg zum Erfolg führt immer über den ersten Schritt, machst du den nächsten ? nur Mut ich beiße nicht knabbere aber ganz gerne mal.  Lg Selly

Rumänisch !

Unde este prințesa mea pe care o pot purta pe mâini Un partener dulce pentru un viitor împreună. Căsătoria nu este exclusă. Caut (outed) o femeie care nu a căzut nici pe gură, nici pe cap, căreia îi place să treacă granițele, absolut cinstită. Încredere, loial & amp; Este romantic. Cine caută un prieten-iubit-prieten-partener. La fel ca mine, ar trebui să tânjești după o armonie armonioasă și să fii deschis la tot ce este frumos. Sunt mai mult din partea mai liniștită și îmi doresc o femeie care este suficient de feminină pentru a trăi și a se bucura de viața ei în viața de zi cu zi. Dacă aveți între 35 și 55 de ani tineri, subțire și onestitate, loialitatea – acceptarea la nivelul ochilor nu sunt cuvinte străine, atunci vă rugăm să luați legătura. Sunt local și independent din punct de vedere financiar. Cu toate acestea, aș dori să discut toate detaliile într-o întâlnire personală. Este posibilă o cunoaștere neutră. Și vă rog, aș vrea să vă văd o fotografie când vă contactez, dragi străini mă puteți vedea și aici. Timpul meu este prea bun pentru a mă juca de la ascuns. Puteți coace o pizza cu mine noaptea, puteți merge la plimbare sau puteți face prostii permise de lege. Află doar pentru tine. Calea spre succes duce întotdeauna prin primul pas, o iei pe următoarea? ia curaj, nu mușc, dar îmi place să ciugulesc. Lg Selly

Englisch !

Where is my princess that I can carry on my hands? A sweet partner for a future together. Marriage not excluded. I’m (outed) looking for a woman who has neither fallen on her mouth nor on her head, who also likes to cross borders, absolutely honest. Confident, Loyal & amp; Is romantic. Who is looking for a friend-lover-buddy-partner. Just like me, you should long for a harmonious togetherness and be open to everything beautiful. I am more of the quieter part and wish me a woman who is feminine enough to live and enjoy her life in everyday life. If you are young between 35 and 55 years, slim and honesty, loyalty – acceptance at eye level are not foreign words, then please get in touch. I’m local and financially independent. However, I would like to discuss all the details in a personal meeting. A neutral get to know is possible. And please, I would like to see a photo of you when I contact you, you dear strangers can see me here too. My time is too good to play hide and seek. You can bake a pizza with me at night, go for a walk or do legally permitted stupid things. Just find out for yourself. The path to success always leads to the first step, do you take the next? take courage, I don’t bite but I like to nibble. Lg Selly

Tschechisch !

Kde je moje princezna, kterou mohu nosit na rukou? Sladký partner pro společnou budoucnost. Manželství není vyloučeno. Hledám (outed) ženu, která nepadla ani na ústa, ani na hlavu a která také ráda překračuje hranice, naprosto upřímná. Sebevědomý, loajální a Je romantický. Kdo hledá kamaráda-milence-kamaráda-partnera. Stejně jako já byste měli toužit po harmonické sounáležitosti a být otevřeni všemu krásnému. Jsem spíše tišší část a přeji mi ženu, která je dostatečně ženská, aby mohla žít a užívat si svůj život v každodenním životě. Pokud jste mezi 35 a 55 lety mladí, štíhlí a máte poctivost, loajalitu – přijetí na úrovni očí nejsou cizí slova, kontaktujte nás. Jsem místní a finančně nezávislý. Rád bych však prodiskutoval všechny podrobnosti na osobním setkání. Neutrální poznání je možné. A prosím, rád bych viděl vaši fotku, když vás kontaktuji, milí cizinci mě zde také mohou vidět. Můj čas je příliš dobrý na to, abych hrál na schovávanou. Můžete se mnou v noci péct pizzu, jít se projít nebo dělat legálně povolené hlouposti. Stačí zjistit sami. Cesta k úspěchu vždy vede prvním krokem, uděláte další? nabrat odvahu, nekousám, ale rád bych okusoval. Lg Selly

Polnisch !

Gdzie jest moja księżniczka, którą mogę nosić na rękach? Słodki partner na wspólną przyszłość. Małżeństwo nie jest wykluczone. Szukam kobiety, która nie upadła ani na usta, ani na głowę, która też lubi przekraczać granice, absolutnie uczciwa. Pewny siebie, lojalny i Jest romantyczny. Kto szuka przyjaciela-kochanka-partnera-partnera. Tak jak ja, powinieneś tęsknić za harmonijną wspólnotą i być otwartym na wszystko, co piękne. Jestem bardziej spokojna i życzę mi kobiety, która jest wystarczająco kobieca, aby żyć i cieszyć się życiem w życiu codziennym. Jeśli jesteś między 35 a 55 rokiem życia, szczupły i szczery, lojalny – akceptacja na poziomie oczu to nie są obce słowa, to skontaktuj się z nami. Jestem lokalna i niezależna finansowo. Jednak chciałbym omówić wszystkie szczegóły na osobistym spotkaniu. Neutralne poznanie jest możliwe. I proszę, chciałbym zobaczyć twoje zdjęcie, kiedy się z tobą skontaktuję, wy drodzy nieznajomi możecie mnie tu zobaczyć. Mój czas jest zbyt dobry, żeby bawić się w chowanego. Możesz wieczorem upiec ze mną pizzę, pójść na spacer lub zrobić prawnie dozwolone głupoty. Po prostu przekonaj się sam. Droga do sukcesu zawsze prowadzi przez pierwszy krok, czy robisz następny? miej odwagę, nie gryzę, ale lubię skubać. Lg Selly

Unsere Locaton

Night Club L' amour
Emil-Wolff-str. 19, 57319 Bad Berleburg